بازدید دانش آموزان از شهرک صنعتی سلیمان آباد تنکابن

بازدید دانش آموزان پایه هفتم از شهرک صنعتی سلیمان آباد تنکابن و دیدار با کارآفرینان شهرستان

در راستای پودمان کسب و کار کتاب کاروفناوری.

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه