آدرس دبیرستان:

تنکابن - میدان هفت تیر-میدان شهید شریف دینی-خیابان شهید رزاقی-نبش کوچه چشمه کیله اوّل

تلفن های تماس :

01154222278 - 01154238243